close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
مجموعه آموزشی کتابهای پیام نور و دانشگاه آموزش عالی پیام نور

شیمی پیام نور
مجموعه آموزشی کتابهای پیام نور و دانشگاه آموزش عالی پیام نوربه صورت پی دی افمجموعه حاضر برای دانشجویان رشته شیمی دانشگاه پیام نور با بهترین بسته بندی و کیفیت فراهم شدهدر ضمن مجموعه سوالات شیمی دانشگاه پیام نور آن هم به صورت پی دی اف و الکترونیکی به صورت جداگانه عرضه خواهد شدکتابهای موجود در این بسته عبارتند ازمبانی کامپیوتر و برنامه نویسیمعادلات دیفرانسیل معمولینظریه گروه شیمی--فیزیک پایه2جنوبیکاربرد طیف سنجی در شیمی آلیدکتر وصالیکارگاه شیشه گریدکتراکبریمباحث نوین در شیمی آلیجلیل لاریمبانی شیمی…