شیمی پیام نور
برنامه امتحانی تابستان 92 البت به این لیست اطمینان نکنید و منبع اصلی رو گزارش گلستان بعد از انتخاب واحدتون هست! بعضی موقع ها هم تاریخ امتحانات در گلستان 1-2 هفته قبل امتحان تغییر میکند. پس منبع اصلی گلستان هست.   دوستان محض مشاهده دوستان کاربردی مشاهده تابستان 92,برنامه امتحانی تابستان 92,شیمی 92,شیمی کاربردیگ,کاربردی 92,تابستان شیمی,واحد های شیمی,واحد تابستان شیمی,دروس ارئه شده شیمی تابستان,شیمی تابستان 92,92,

برنامه امتحانی تابستان 92

یکشنبه 16 تير 1392

برنامه امتحانی تابستان 92

البت به این لیست اطمینان نکنید و منبع اصلی رو گزارش گلستان بعد از انتخاب واحدتون هست!

بعضی موقع ها هم تاریخ امتحانات در گلستان 1-2 هفته قبل امتحان تغییر میکند.

پس منبع اصلی گلستان هست.

 

دوستان محض

مشاهده

دوستان کاربردی

مشاهده