close
دانلود فیلم
عدم تشکیل کلاس

شیمی پیام نور
با سلامکلاس شیمی فیزیک 2وآزمایشگاه با استاد پیرهادی در تاریخ 11/8/1390برگزار نمی شود.