شیمی پیام نور
گزارش کارهای شیمی تجزیه 2 (کپی شده از دفتر اینجانب) به همراه فایل اکسل آماده جهت جایگذاری اعداد   دانلود در ادامه مطلبتتراسیون های پتاسیومتری,پتاسیومتری,تتراسیون های پتاسیومتری آهن بوسیله پتاسیم دی کرومات,نمونه فایل اکسل,تیتراسیون های رسوب سنجی,کمپکسومتری,هدایت سنجی,پتانسیل سنجی,تیتراسیون اسید ضعیف(اسید استیک) با باز قوی,رسم منحنی تیتراسیون اسید ضعیف بوسیله باز قوی و تعیین ثابت اسیدی آن,هدایت سنجی اسید و تیتراسیون آن توسط سود,تیتراسیون های هدایت سنجی,

گزارش کارهای شیمی تجزیه 2

جمعه 04 آذر 1390

گزارش کارهای شیمی تجزیه 2

(کپی شده از دفتر اینجانب) به همراه فایل اکسل آماده جهت جایگذاری اعداد

 

دانلود در ادامه مطلب

 

لینک دانلود

نام آزمایش

شماره

دانلود

رسم منحنی تیتراسیون اسید ضعیف بوسیله باز قوی و تعیین ثابت اسیدی آن

2

دانلود

تیتراسیون اسید ضعیف(اسید استیک) با باز قوی

3

دانلود

هدایت سنجی اسید و تیتراسیون آن توسط سود

4

دانلود

تیتراسیون های هدایت سنجی

5

دانلود

تیتراسیون های رسوب سنجی وکمپکسومتری به روش هدایت سنجی

6

دانلود

تیتراسیون های پتاسیومتری(روش های پتانسیل سنجی)

7

دانلود

تتراسیون های پتاسیومتری آهن بوسیله پتاسیم دی کرومات

8

دانلود

نمونه فایل اکسل به همراه اعداد و نمودارها

9